Hoşdere Cd. 148/8 Y.Ayrancı / Ankara
0(312) 2303482
0(312) 2303482

Kılavuz Hazırlama İşlem Basamakları

ANATOLYA® MUKOZA ÜSTÜ CERRAHİ KILAVUZ HAZIRLAMA

İşlem Basamakları ;

1 Hasta ağız açıklığı ölçülür. 5, 6, 7 ve 8 no’lu diş bölgelerine yapılacak uygulamalarda açıklık mesafesi en az 37 mm olmalıdır.

İşlem basamakları vakanın total yada parsiyel olmasına bağlı olarak farklı başlatılır ;

Total Dişsizlikte :                                                         

Uygulama yapılacak çeneden elde edilecek hassas bir ölçü ya da ölçüden alınacak alçı model Dis Dental’e gönderilir. Dis Dental alçı üzerine, içinde bilyeler bulunan bir essix plak hazırlayarak kliniğe geri gönderir. Klinik, plağın hasta ağzındaki uyumunu kontrol ettikten sonra, hasta tomografi çekimine bu plakla girer.

Parsiyel Vaklarda :

Dişli çenelerde hasta direkt tomografiye gönderilebilir. Bu vakalarda önemli nokta, uygulama yapılacak çenede, dağılıma bağlı olarak en az 3 ya da 4 dişin bulunmasıdır. Daha az dişin bulunması durumunda, total dişsizlikte olduğu gibi essix plak hazırlanacaktır.

NOT : Operasyon sırasında çekilecek dişlerin yerine implant yerleştirilmesi, kılavuz açısından bazı sakıncalar oluşturabilmektedir. İmmediat yerleştirme yapılması planlanan vakaların ayrıca görüşülmesi gerekir.
2 Hastanın uygulama yapılacak çenesinin tomografisi çektirilir. Çekim protokolü “NOTLAR” bölümünde verilmiştir. Filme baskı gerekli değildir. CD’ye baskı veya wetransfer yada benzeri bir programla Dis Dental’e gönderilebilir.
3 Klinik, hastadan alacağı alt ve üst çene ölçüleri ile kapanış mumunu ve varsa tomografi Cd’sini Dis Dental’e gönderir ( karşı çene ölçüsü ve kapanış mumu kliniğin tercihine bağlıdır ancak total vakalarda alınması önerilir). Ölçü için silikon esaslı malzeme kullanılmalıdır. Klinik alçı modeli kendi elde edip gönderebilir. Bu durumda ölçü maddesi silikon olmak zorunda değildir.
4 Dis Dental tarafından alınan tomografi Cd’si, üç boyutlu simülasyon programına yüklendikten sonra, klinik programa masa üstü paylaşım programından bağlanarak planlamayı yapar.
5 Kliniğin yaptığı planlama, Dis Dental tarafından word dosyası olarak hazırlanır ve onay için kliniğe e-posta ile gönderilir.
Planlama onayının gönderilmesi ve kılavuz ücretinin havalesi sonrası, (talep yoğunluğuna göre değişebilmekle birlikte) 5 iş günü içerisinde ;
— yapılan planlamanın cerrahi kılavuzu
— vaka için özel olarak hazırlanan ANATOLYA® Kılavuz frez kiti
— kullanım kılavuzu
— vakaya ait “operasyon yönlendirme kartı”
bulunan ANATOLYA® cerrahi kılavuz kutusu kliniğe gönderilir.
6 Opersyon sonrası klinik, ANATOLYA®cerrahi kitin temizliğini yaparak kendilerine gönderilmiş olan kutuyla DİS Dental’e geri gönderilir.

NOTLAR :
— Alınacak silikon ölçünün hassasiyeti, tomografiden elde edilecek 3 boyutlu görüntü ile
uyumu açısından önemlidir.
— Total dişsizlikte hazırlanacak bilyeli gece plağının çekim esnasında oynamaması gereklidir.
— Tomografi çekiminde ;
** Kesit kalınlıkları ve kesit aralıkları en fazla 1 mm olmalıdır.
** Çene açısı dik açı olmalıdır.
** CD’ye, işlenmemiş dicom dosyalar yüklenmelidir.
( Kliniğin tomografi çekimi yapacak görüntüleme merkezinin iletişim bilgilerini vermesi halinde Dis Dental yukarıda yazılı çekim protokolünü görüntüleme merkezine verir.)