Hoşdere Cd. 148/8 Y.Ayrancı / Ankara
0(312) 2303482
0(312) 2303482

Kullanım Kılavuzu

Aşağıda kullanım şekli açıklanan “Mukoza Üstü Kılavuz Cerrahi Seti” içerisinde bulunan frez ve aletler, çap ve uzunluklar açısından kullanım sırasına göre, her hasta için yapılan planlamaya bağlı kalarak, özel olarak hazırlanmıştır. Başka bir vakada kullanılamaz.

*** — “Planlanan implant No.”
3D planlama programının, planlanan implanta verdiği numarayı,

*** — “Çene”
Uygulama yapılacak çeneyi,

*** — “Bölgesi”
Çenede uygulama yapılacak yeri, (Örn. 15, 36 gibi)

*** — “İmplant Çap / Uzunluk”
Uygulanack implantın çap ve boyunu,
*** — “Diş eti kesici (punch) çapı”
Mukozayı kaldırmak için kullanılacak diş eti kesicinin çapını

*** — ” Platform frez çapı”
Kemik üstününde bir platform oluşturmak için kullanılacak frez çapını,

*** — “Yuva açma frezleri sıra no.”
İmplant kavitesinin açılması için sıralanmış frezlerin sıra numarasını belirtir.

CERRAHİ KILAVUZ SABİTLEME

Kılavuz sabitlemesi yapılacak vakalarda, kılavuz, sabitleme yuvaları hazırlanmış olarak teslim edilmektedir. Uygulama esnasında kılavuz cerrahi set içinde bulunan “Kılavuz Sabitleme” bölümünde yer alan araçlar kullanılır. “frez” bölümünde yer alan yuva açma frez boyu ve “Sabitleme Vidaları” bölümünde bulunan vida boyları, bilgisayarda yapılan ölçümlere bağlı olarak yerleştirilmiştir.

UYGULAMA
1. Mukoza üstü kılavuz hasta ağzına oturtulur.

2. Operasyon yönlendirme kartında, implant numarasına göre çapı belirtilen dişeti kesici ile ilgili tüpün içinden geçilerek mukoza kesilir. Bu işlem her bir implant için ayrı ayrı tekrarlanır.

3. Kılavuz hasta ağzından çıkarılır. Kesilen mukozalar bir periost elevatörü yada küret yardımı ile kaldırılır.

4. Kılavuz tekrar hasta ağzına yerleştirilir. Cerrahi sette bulunan “Kılavuz Sabitleme Frezi” , kılavuz üzerindeki sabitleme vida yuvalarından, frez, yuva ağzına oturana kadar girilir. Açılacak olan yuvanın derinliği, 3 boyutlu simulasyon programı ile bilgisayarda belirlenerek ilgili uzunluktaki frez ve vidalar sete yerleştirilmiştir. Anahtar yardımı ile vidalar yuva ağzına oturana kadar vidalanarak kılavuz sabitlenmiş olur.

5. Kılavuz sabitlendikten sonra, eğer belirtilmiş ise, platform frezi, ilgili tüp içerisinden girilerek kemik üstünde platform oluşturulur.

6. Her bir implant için “operasyon yönlendirme kartı”nda belirtilen sıradaki frezler, sırası ile ilgili tüpün içerisinden girilir. Son olarak, uygulanan implant markasına ait final frezi kullanılarak implant yuvası hazırlanmış olur.

7. İmplantlar açılan yuvalara yerleştirilir.

8. İyileşme kapakları ya da gingiva formerlar takılarak işlem sonlandırılır.