Hoşdere Cd. 148/8 Y.Ayrancı / Ankara
0(312) 2303482
0(312) 2303482

Uygulama

UYGULAMA

  1. Mukoza üstü kılavuz hasta ağzına oturtulur.
  2. Operasyon yönlendirme kartında, implant numarasına göre çapı belirtilen diş eti kesici ile ilgili tüpün içinden geçilerek mukoza kesilir. Bu işlem her bir implant için ayrı ayrı tekrarlanır.
  3. Kılavuz hasta ağzından çıkarılır. Kesilen mukozalar bir periost elevatörü yada küret yardımı ile kaldırılır.
  4. Kılavuz tekrar hasta ağzına yerleştirilir. Cerrahi sette bulunan “Kılavuz Sabitleme Frezi” , kılavuz üzerindeki sabitleme vida yuvalarından frez, yuva ağzına oturana kadar girilir. Açılacak olan yuvanın derinliği, 3 boyutlu simulasyon programı ile bilgisayarda belirlenerek ilgili uzunluktaki frez ve vidalar sete yerleştirilmiştir.
  5. Kılavuz sabitlendikten sonra, eğer belirtilmiş ise, platform frezi, ilgili tüp içerisinden girilerek kemik üstünde platform oluşturulur.
  6. Her bir implant için “operasyon yönlendirme kartı”nda belirtilen sıradaki frezler, sırası ile ilgili tüpün içerisinden girilir. Son olarak, uygulanan implant markasına ait final frezi kullanılarak implant yuvası hazırlanmış olur.
  7. Planlanan implantlar ilgili tüpler içerisinden yerleştirilir. Daha sonra kılavuz ağızdan çıkarılarak yerleştirilen implantların kemik seviyesi ilişkileri kontrol edilir. Son olarak diş eti şekillendirici takılarak işlem sonlandırılır.

OPERASYON YÖNLENDİRME KARTI

Hasta Adı Soyadı :……………………………………………………………………………………………………………………
Uygulanacak implant(lar)ın ;

Planlanan
İmplant No.
Çene
Bölgesi
İmplant
çap / uzunluk
Diş eti kesici
(Punch) çapı
Platform
frez çapı
Yuva açma
Frezleri sıra no.